My blog

Optimaal schilderwerk is kwestie van planning

Optimaal schilderwerk: een kwestie van planning en kwaliteit Het uitvoeren van planmatig onderhoud zal leiden tot een kostenreductie van het onderhoud. Door het opstellen van een goed plan voor het onderhoud kan namelijk just-in-time onderhoud worden uitgevoerd. Een noord-oost gevel zal veel minder frequent geschilderd moeten worden dan een zuid-west gevel. Het uitvoeren van de juiste bewerkingen zal ook leiden tot een verbetering van de levensduur van een verfsysteem. Het spreiden van onderhoud en het uitvoeren van de juiste bewerkingen zal leiden tot kostenbeheersing van het onderhoud. Door deze bewerkingen uit te voeren met de zeer duurzame verfsystemen van Sikkens Bouwverven zal hierin een optimaal resultaat worden behaald. Dit informatieblad is een hulpmiddel bij het maken van de juiste keuzes voor producten en verwachtingen van de levensduur van deze producten. Dit informatieblad geeft naar aanleiding van deze keuzes inzicht in de onderhoudsfrequentie van schilderwerk.

1. DE BELANGRIJKSTE CRITERIA PLANMATIG ONDERHOUD ZIJN:

– Inzicht krijgen in de toestand van de ondergrond; – Inzicht krijgen in de gebreken en oorzaken van deze gebreken zodat de nodige bewerkingen bepaald kunnen worden; – Bereidheid tot een eerste investering in het uitvoeren van deze bewerkingen (al dan niet gespreid uitgevoerd); – Vroegtijdig herstel van gebreken; – Tijdig aanbrengen van een goed hechtende duurzame nieuwe verflaag, voordat de oude lagen door te sterke verwering geheel moeten worden verwijderd.

2. DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN PLANMATIG ONDERHOUD ZIJN:

– Kostenbesparing; – Kostenbeheersing; – Kostenspreiding; – Verfsystemen aangepast aan de situatie – Onderhoudsfrequentie aangepast aan de situatie wat een optimaal rendement in kosten oplevert – Het object wordt permanent onderhouden en staat er altijd goed geschilderd en verzorgd bij.

3. VERFONDERHOUD? REKEN MAAR!

Het overgrote deel van het onroerend goed in Nederland is traditioneel gebouwd en moet nog vele jaren mee. Veel nieuwe materiaal toepassingen in de bouw kunnen, in tegenstelling tot de verwachtingen, in de praktijk niet zonder onderhoud. Thermisch verzinkt staal, aluminium, kunststoffen en beton blijken in veel gevallen niet bestand te zijn tegen weersinvloeden, zonder bescherming van een verfsysteem. Als u zich realiseert dat het onderhoud van buitenschilderwerk aan woningen en gebouwen naar schatting 35 tot 50% van het totaal onderhoudsbudget is, dan is het van het grootste belang deze werkzaamheden zo efficiƫnt mogelijk uit te voeren.