My blog

Voorkom volle dakgoten en lekkages

Vrijwel ieder huis heeft dakgoten om het water dat van het dak komt op te vangen. Als dat water niet opgevangen zou worden, kunnen gevels beschadigd raken. Daarnaast kunnen er lekkages ontstaan doordat het water onder het dakbeschot terecht kan komen. Reinigen van de dakgoot voorkomt een hoop narigheid.

Naast het water belandt er allerlei viezigheid op het dak, denk hierbij aan takken, bladeren mos en overig vuil. Dit kan de hemelwaterafvoeren verstoppen waardoor het water niet goed afgevoerd wordt. Het reinigen van de dakgoot kan door uzelf gedaan worden of door een vakman.

Herkennen achterstallig onderhoud

Het niet reinigen van de dakgoot zal de viezigheid doen toenemen en uiteindelijk zorgen dat het water niet afgevoerd kan worden. Het overlopende water lekkages in het dak veroorzaken en vochtschade op de gevel veroorzaken. Het vocht kan via de gevel doorslaan naar de binnenmuren.

Onderhoudsplanning

Een onderhoudsplanning kan helpen om een preventieve manier van onderhoud te plegen. Met een planning wordt de huiseigenaar tijdig geattendeerd op toekomstig onderhoud en worden hoge reparatiekosten voorkomen.

Maak de dakgoot en regenpijp schoon

De meeste meldingen van regenwaterschade bij verzekeraars gaan over daklekkages. Verstopte en kapotte dakgoten zijn de meest voorkomende oorzaak. Het regelmatig schoonmaken, checken en repareren van de dakgoot en regenpijp is daarom een zeer belangrijke maatregel om regenschade te verminderen. Eenvoudig en effectief!

Aanwezigheid noodoverloop

Een noodoverloop is essentieel om tijdens hoosbuien regenwater op het dak te kunnen verwerken. Een noodoverloop is een hoger gelegen opening in de dakrand, de dakgoot of vergaarbak waardoor het water kan wegstromen als het zich ophoopt op het dak. Het is een relatief eenvoudige en goedkope maatregel om regenwaterschade te voorkomen. Als de noodoverloop bij een normale bui gaat spuiten, is de dakgoot of regenpijp verstopt en moet je preventieve maatregelen nemen. Ook bij kleine daken helpt dit als ‘verklikker’. Bij een extreme hoosbui kan een noodoverloop de waterdruk op het dak ook aanzienlijk verminderen. Laat je adviseren door je plaatselijke loodgieter.

Hoogte opstand

Houd rekening met de hoogte van opstanden op het dak. Dit zijn de randen rond het dak bij daklichten, schoorstenen en dergelijke. Een hoge opstand van minimaal 12 centimeter helpt daklekkages te voorkomen. Bij oude gebouwen is de dakopstand vaak maar 7,5 centimeter en soms zelfs nog minder, indien het dak is opgehoogd vanwege extra isolatie. Bij een extreme bui kunnen de regenpijpen de hoeveelheden regenwater niet verwerken en kan het water niet snel genoeg van het dak af. Gecombineerd met wind stroomt water dan bij een lage dakopstand zo binnen via de dakramen, schoorstenen en daklichten. Let dus op: bij het aanbrengen van een extra isolatielaag moeten alle opstanden rond openingen en dakranden ook omhoog!

Check waterdichte laag

Controleer regelmatig de dakbedekking op zwakke plekken, loszittende dakpannen, of loszittend of kapot daklood. Zorg bij een groen dak voor een wortelwerende laag, zodat de wortels niet de wachterdichte laag van het dak aantasten.

Constructie regenpijp

De constructie van de regenpijp heeft grote invloed op het regenbestendig maken van je gebouw. Plaats bij de dakafvoer een bladvanger om verstoppingen te voorkomen. Sluit de dakuitloop aan op de regenpijp met behulp van een vergaarbak die kan dienen als ‘verklikker’ bij verstoppingen. Overweeg bij het plaatsen van een nieuwe regenpijp ook om de pijp aan de buitenkant van de gevel te plaatsen. Zo voorkom je mogelijke schade en is de regenpijp makkelijker af te koppelen van het riool. Laat je ook hierbij adviseren door je plaatselijke loodgieter.

Materiaalkeuze regenpijp

Overweeg het gebruik van dikwandige pvc-buizen (110 of 90 mm) als regenpijp, deze zijn beter aan te sluiten op de riolering. Gebruik steekstukken met PE-buizen, deze zijn direct te lassen op gangbaar PE-materiaal, in plaats van loden steekstukken. Loden steekstukken zijn niet goed te dichten en passen moeilijker. Het gebruik van PE-buizen zorgt voor een stevigere constructie. Ook hierover weet je plaatselijke loodgieter meer!

Extra informatie

Kijk op onze infographic dak voor een overzicht van concrete maatregelen die je als bewoner of professional kan toepassen om wateroverlast door daklekkages te voorkomen. Of kijk op de poster over water op groene daken, die we samen met Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Rooftop Revolution hebben opgesteld. De poster legt uit welke verschillende soorten groene daken er zijn en wat de rol van water is.