My blog

Voorkom schoorsteenbranden

In landen als Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Finland is jaarlijks schoorsteen vegen verplicht. In Nederland wordt het schoorsteen vegen slechts aangeraden. De verzekering stelt echter steeds vaker eisen rondom het schoonmaken van schoorstenen en de aantoonbaarheid daarvan. Slechts 40 procent van de schoorstenen in Nederland wordt periodiek geveegd. Dat verhoogt de kans op schoorsteenbranden, die zijn er ongeveer 2000 per jaar. Een schoorsteenveger veegt het rookkanaal en geeft daarna ook advies over stookgedrag en de afmetingen en constructie van het rookkanaal. Een schoorsteenbrand kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ontstaat het doordat het kanaal een niet geveegd is. De deeltjes in het kanaal kunnen dan vlam vatten. De ophopingen in het kanaal zijn vaak veroorzaakt door het stookgedrag, maar ook van buitenaf kunnen verstoppingen ontstaan door takken en bladeren. Een onderhoudsplanning kan helpen om een preventieve manier van onderhoud te plegen. Met een planning wordt de huiseigenaar tijdig geattendeerd op toekomstig onderhoud en worden hoge reparatiekosten voorkomen.

Wat is een schoorsteenbrand

Het loeiende geluid in de schoorsteen is de zuurstof die een schoorsteenbrand aantrekt. Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de aanslag in de schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan roet zijn maar ook het zeer brandbare creosoot. Nat of rot hout veroorzaakt creosoot in het rookkanaal. Dit zijn onverbrande brandstofdeeltjes die zich tegen de schoorsteenwand afzetten en kunnen aankoeken tot een dikke laag teerachtige substantie. Creosoot ontbrandt bij circa 500°C. Een temperatuur die in het rookkanaal makkelijk wordt behaald.

Smoren

Creosoot kan ook ontstaan als een vuur in een kachel ‘gesmoord’ wordt. ‘Smoren’ is als de luchttoevoer van de kachel wat afgeknepen wordt. Er komt dan dus minder zuurstof bij de verbranding. Zo wordt de hitte van de kachel wat getemperd. Alleen ontstaat zo wel een onvolledige verbranding, waardoor creosoot meer kans krijgt. Een schoorsteenveger schraapt met een stalen borstel de wand van de schoorsteen schoon. Als de creosoot erg vast zit, is een ‘ramoneur’ nodig waarmee de creosoot van de wand wordt verwijderd.

De Zwitserse methode

Genieten van je kachel of haard en tegelijkertijd het risico op brand verkleinen, kan door te stoken volgens de omgekeerde methode. Dit wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd. Deze stookmethode zorgt voor minder aanslag in de schoorsteen. Ga als volgt te werk: Open de luchttoevoer van de kachel. Leg in de lengterichting grote blokken hout Dwars erbovenop leg je blokken van dezelfde grootte Hier bovenop leg je in de lengterichting blokken van ongeveer drie centimeter dik Dwars bovenop de vorige laag leg je weer blokken van ongeveer drie centimeter dik Vervolgens plaats je in de lengterichting blokken van twee centimeter dik Plaats aanmaakblokjes tussen de laatste twee lagen Dek de stapel af met wat sprokkelhout Nu kun je de aanmaakblokjes aansteken Door het vuur van boven naar onder te geleiden, komen er minder schadelijke stoffen vrij. Houd de luchttoevoer open, ook als het vuur uit is. Pas als de blokken niet meer zichtbaar gloeien, kan de luchttoevoer dicht.