My blog

Vraag & Aanbod

Onderzoek ontwikkelingen koopwoningmarkt

Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt groeien steeds verder uit elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Steeds meer woningen worden verkocht boven de vraagprijs. In 2020 was dat het geval bij maar liefst de helft van alle verkochte woningen.
Woningen staan minder lang in de verkoop en worden sneller verkocht.

Starters kopen steeds minder dan niet-starters met eind 2020 als dieptepunt, vanwege het vervallen van de overdrachtsbelasting op 1 januari 2021.
De gemiddelde leeftijd van woningkopers steeg de afgelopen jaren van 35 jaar naar ongeveer 40 jaar.

Steeds meer verkopen boven de vraagprijs
Na verkoop van een koopwoning wordt de uiteindelijke transactieprijs geregistreerd bij het Kadaster. Wij vergeleken voor de periode 2015 tot en met 2020 de transactieprijzen met de vraagprijzen. Figuur 1 laat zien dat in 2015 maar 7% van de woningen boven de vraagprijs verkocht werd en 87% daaronder. In 2020 werd maar liefst 50% boven de vraagprijs verkocht en maar 38% onder de vraagprijs.

Quickscan ontwikkelingen vraag en aanbod geliberaliseerde huurwoningen

Het PBL heeft een ‘quickscan’ gedaan naar de potentiële vraag en het aanbod van geliberaliseerde huurwoningen in de toekomst. Het gaat hier om woningen met een huur vanaf ca. € 700, waarvoor geen huurtoeslag kan worden aangevraagd. Het Kabinet wil de ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment ondersteunen om zo de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

Vraag naar huurwoningen in het middensegment
De Nederlandse woningmarkt telt weinig huurwoningen in het middensegment (huur tussen ca. € 700 en 900). Verreweg de meeste Nederlanders wonen in een koopwoning of in een sociale huurwoning. Slechts 5% van de totale woningvoorraad is een zogeheten ‘geliberaliseerde huurwoning’. De grootste vraag naar deze huurwoningen is te verwachten van jonge huishoudens tot 35 jaar met een midden- tot hoger inkomen.

 

 

Doe de hyoptheek quickscan