My blog

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling maatschappij

De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen.

Gedeelde belangen

De NEPROM bestaat uit verschillende bloedgroepen. Het regionaal actieve ontwikkelbedrijf met de directeur-grootaandeelhouder hoort net zo goed bij de NEPROM thuis als de beursgenoteerde onderneming die internationaal actief is. De ontwikkelbedrijven van de grote Nederlandse bouwondernemingen zijn bij de NEPROM aangesloten, maar dat geldt ook voor middelgrote bouwbedrijven en nichespelers die op professionele wijze aan ontwikkeling doen. Ook de Nederlandse vastgoedbeleggers – institutioneel en privaat – die actief zijn als professioneel opdrachtgever voor nieuw of vernieuwd vastgoed voor de eigen vastgoedportefeuille, zijn bij de NEPROM aangesloten. En om dezelfde reden zijn ook woningcorporaties met een professionele ontwikkelafdeling lid van de NEPROM.

Het valt niet te ontkennen dat verschillende typen ontwikkelaars verschillende belangen kunnen hebben, op korte en op lange termijn. Dat lijkt lastig voor een branchevereniging, maar in die verscheidenheid aan belangen ligt voor een belangrijk deel juist de kracht van de vereniging besloten. De diversiteit voorkomt dat we vast blijven zitten in ons eigen kringetje en in ons eigen gelijk. Het maakt dat de vereniging proactief en constructief opereert. We zijn nooit zomaar ergens tegen, vaak weten we wel – juist door de brede kennis en ervaring van onze leden – hoe het beter kan!

Professioneel opdrachtgeverschap staat ten dienste van gebruiker en maatschappij; dat is wat onze leden bindt en verbindt. Projectontwikkeling is nooit een doel op zich. Binnen de NEPROM worden de deelbelangen verbonden en overstegen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar vaak zijn we daar wel succesvol in. Uiteindelijk versterkt dat de geloofwaardigheid van de vereniging en van professionele opdrachtgevers.

NEPROM als Keurmerk

Ondernemingen die lid willen zijn van de NEPROM, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn. Wij spreken onze leden aan op drie kernwaarden: zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NEPROM Gedragscode maakt duidelijk aan welke regels onze leden zich moeten houden. Het onderschrijven van de code is voorwaarde voor lidmaatschap van de vereniging en een onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving. Wanneer partijen over de schreef gaan treedt het NEPROM-bestuur handelend op, met als doel een blijvende gedragsverandering. De komende jaren werken we toe naar een situatie waarin het lidmaatschap van onze vereniging wordt gezien als een keurmerk. Niet alleen in de wereld van de professionals, maar ook in het contact tussen onze leden en de samenleving.

Voor en met elkaar

De kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen onze leden maakt van de NEPROM een bijzondere vereniging. De lijnen zijn kort en rondom nieuwe ontwikkelingen en thema’s wordt snel input vanuit de leden verzameld, gebundeld en verder verspreid. Binnen de vereniging functioneert een aantal vaste commissies, die een en ander coördineren. De Commissie Woningmarkt, de Commissie Commercieel Vastgoed, de Commissie Professionalisering, de Commissie Duurzaamheid en de Commissie Juridische Zaken adviseren – gevraagd en ongevraagd – het bestuur over relevante ontwikkelingen. De Commissie Professionalisering bewaakt tevens de kwaliteit van door de NEPROM aangeboden opleidingen. De onafhankelijke Commissie Gedragscode bewaakt de naleving van de gedragscode van de vereniging en ontwikkelt moresprudentie op dit vlak.

Projectontwikkeling verandert

Ook de inhoud van het werk en de positie van de projectontwikkelaar is veranderd. Voorheen werden het op risico verwerven van grond- of vastgoedposities en het dragen van afzetrisico als dé wezenlijke kenmerken voor projectontwikkeling gezien. Tegenwoordig gaat het veel meer om het vermogen om alle benodigde partijen bij elkaar te brengen en om de creativiteit en de marktkennis die nodig is om tot een gewaardeerd product te komen.

Ook kleinere, professionele ontwikkelaars welkom
De veranderingen in de markt en in het vak zijn voor de NEPROM reden om de vereniging ook open te stellen voor kleinere, minder kapitaalkrachtige ontwikkelaars en de toelatingscriteria daarop aan te passen. Nieuwe en vernieuwende initiatieven manifesteren zich vaak in de vorm van kleinere ondernemingen. Het is belangrijk dat de NEPROM als vereniging ook de innovatiekracht van dat deel van de sector benut. Bovendien kan de NEPROM slechts een factor van betekenis zijn als zij een aanzienlijk deel van ‘ontwikkelend Nederland’ vertegenwoordigt en de kennis en de ervaring van de sector in den brede een stem geeft richting politiek, bestuur, vakgemeenschap en maatschappij.

 Word nu lid van NEPROM