My blog

Landelijke bouwplannen

Op basis van Wro

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat vanaf 1 januari 2010 voor iedereen een nieuw ruimtelijk plan digitaal beschikbaar is.

Samen met Geonovum

Het Kadaster beheert Ruimtelijkeplannen.nl samen met Geonovum, een stichting die door de overheid is opgericht. Geonovum zorgt ervoor dat iedereen makkelijk geo-informatie kan raadplegen. Waar Geonovum de standaarden bepaalt waaraan de ruimtelijke plannen moeten voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor het systeem dat deze plannen openbaar maakt.

Ruimtelijkeplannen.nl

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan, een structuurvisie of algemene regels die gemeenten, provincies en het Rijk hebben gemaakt? Op de site ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle geldende ruimtelijke plannen van Nederland.

 

Ga naar ruimtelijkeplannen