My blog

Wat komt er kijken bij het bouwen van een eigen huis?

Zelf een eigen huis laten bouwen is een grote, maar mooie stap! Al uw wensen kunnen verwezenlijkt worden in uw eigen droomwoning. Bij het bouwen van een huis komt echter veel kijken. Van het laten maken van het perfecte ontwerp voor uw nieuwe woning tot de overhandiging van de sleutels.

Geen enkele bestaande woning voldoet volledig aan uw wensen. Niet gek! Aangezien de bouwer geen rekening heeft gehouden met uw verwachtingen. U heeft het ontwerp en de locatie natuurlijk niet zelf uitgekozen. Als u zelf een huis laat bouwen kan dit wel. Zo kunt u wonen op de plek die u kiest. Dit in een duurzaam huis naar eigen smaak. Heeft u al helemaal in gedachten hoe uw huis eruit moet gaan zien? Bekijk hieronder dan de details om uw droom uit te werken!

Budget architect


Wat kost een architect vragen ook veel mensen zich af. De kosten kunnen behoorlijk variëren. In onze Nieuwbouwhulp gaan we ervan uit dat het een ‘normaal complexe’ woning betreft en dat de architect alles fases zijn diensten verleent.

De bandbreedte zien wij in de praktijk gaan van 0% tot 17,5%.

Bijzondere woningen


Bovenzijde bandbreedte: Je wilt een zeer bijzonder en echt uniek huis met architectonische hoogstandjes in ieder detail op bouwkundig en installatietechnisch vlak (een zonneboiler mooi integreren moet ook deels ontworpen worden).

Goedkope architect


Onderzijde bandbreedte van de kosten: Je gaat naar een cataloguswoningbouwer en die tekent gratis en regelt ook nog gratis de vergunning in sommige gevallen met de voorwaarde dat je bij hem het huis afneemt.

Architect ontwerp


Oftewel: als die ontwerpend aannemer mag bouwen, dan lijkt het ontwerp niks te kosten. Uiteraard verdient een aannemer dit terug in de uitvoering plus efficiency van zijn, deels gestandaardiseerde, ontwerp proces.
Daarnaast zijn er 3 fases van ontwerp bij de meeste woningen:

1) Schetsontwerp (Kortweg: SO)

2) Voorlopig Ontwerp (VO)

3) Definitief Ontwerp (DO)

Schetsontwerp


bouwtekeningen printenHierbij moeten de stukken (tekeningen en technische omschrijving en kleurstaat etc) de gemeente dermate informeren dat zij het plan kunnen gaan toetsen (en hopelijk goedkeuren). Soms noemt men dit al Voorlopig Ontwerp

Voorlopig Ontwerp (VO)
In deze fase maken ze het ontwerp van je woning. Dat wil zeggen van het eerste idee tot een 3D-visualisatie ontwerp en tekeningen voor de welstandscommissie.

Aandachtspunten:

Vraag altijd garantie voor goedkeuring. Dus spreek duidelijk af of, en zo ja hoeveel wijzigingen richting gemeente zijn inbegrepen. Neem hierbij ook expliciet op of de benodigde aanpassingen/ gevraagde wijzigingen die NIET door de architect komen ook zijn inbegrepen. Bijvoorbeeld: De kaders veranderen tijdens het ontwerp proces omdat jijzelf of de gemeente andere inzichten heeft/ blijkt te hebben.
Voor de andere disciplines komen dan ook een constructieberekening en milieutoets en eventuele specials (Beschermde dieren/ bomen/ planten/ verontreiniging etc) die ingediend moeten worden.

Definitief Ontwerp (DO)

Dit is de laatste ontwerpfase. Het echte designen/ ontwerpen is dan achter de rug en de bouwkundige details, doorsnedes moeten getekend worden. Hiervoor zijn soms ook de adviezen van de bouwkundige keuring mee te nemen. Daarnaast moet het bestek. Ze maken dan je tekeningen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierbij zitten dan onder andere: tekeningen op schaal van 1:100, start van de detaillering, een voorstel voor materialen en kleuren. Voor de andere disciplines komen dan ook een funderingsplan en milieuberekeningen. Vraag wederom om een prijs inclusief de garantie op een omgevingsvergunning, onverlet door wie de vertraging (opnieuw tekenen) is veroorzaakt.